داود ادهم

استادیار بهداشت عمومی

اطلاعات تماس پست الکترونیک: d.adham@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی استادیار
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل